Home / دانلود

Blog Archives

مجموعه کامل داده های چند متغیره

از آنجایی که یادگیری تجزیه ­های آماری چند متغیره با نرم افزارهای آماری مستلزم داده هایی می­ باشند که وارد کردن آنها وقت زیادی را می­­طلبد، لذا در متن حاضر در فایل Excel ای داده­هایکتاب آشنایی با روش­های آماری چند متغیره مانلی آورده شده اند. از آنجایی که یادگیری تجزیه­ های آماری چند متغیره با نرم افزارهای آماری مستلزم داده­هایی …

Read More »

دانلود نرم افزار mstat-c همراه با فایل راهنما

  نرم افزار های آماری کاربرد های زیادی داشته و دارند و تا زمانی که انسان روی زمین است بالاجبار باید از علم آمار و روش های آماری و از همه مهم تر نرم افزار های برای محاسبه تحلیل و کاهش خطای آزمون ها استفاده کند، در این بین نرم افزار mstat-cکه چندین سال است توسط دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، …

Read More »

نرم افزار اندازه گیری سطح برگ

در این نرم افزار اندازه گیری سطح برگ شما می توانید از برگ یا شاخه مورد نظر اسکن تهیه کرده و به نرم افزار بدهید سپس نرم افزار با اندازه گیری سطح اسکن شده به شما اندازه دقیق را نمایش می دهد.

Read More »