بایگانی وبلاگ

مجموعه کامل داده های چند متغیره

مطالعه بیشتر »

دانلود نرم افزار mstat-c همراه با فایل راهنما

  نرم افزار های آماری کاربرد های زیادی داشته و دارند و تا زمانی که انسان روی زمین است بالاجبار باید از علم آمار و روش های آماری و از همه مهم تر نرم افزار های برای محاسبه تحلیل و کاهش خطای آزمون ها استفاده کند، در این بین نرم افزار mstat-cکه چندین سال است توسط دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، …

مطالعه بیشتر »

نرم افزار اندازه گیری سطح برگ

در این نرم افزار اندازه گیری سطح برگ شما می توانید از برگ یا شاخه مورد نظر اسکن تهیه کرده و به نرم افزار بدهید سپس نرم افزار با اندازه گیری سطح اسکن شده به شما اندازه دقیق را نمایش می دهد.

مطالعه بیشتر »