دانلود متن کامل پایانامه در رشته حشره شناسی

بررسی اثر حشره کشهای پروکلیمفیت، لوفوکس، پروتئوس و نیم آزال بر روی مرحله لاروی و حشره کامل سرخرطومی برگ Hypera postica – Col: Curculionidae در شرایط مزرعه

 

لینک دانلود در پایین (فایل دارای پسورد می باشد) قیمت فایل ۵۵۰۰۰ تومان می باشد.