نرم افزار اندازه گیری سطح برگ

در این نرم افزار اندازه گیری سطح برگ شما می توانید از برگ یا شاخه مورد نظر اسکن تهیه کرده و به نرم افزار بدهید سپس نرم افزار با اندازه گیری سطح اسکن شده به شما اندازه دقیق را نمایش می دهد.

نرم افزار اندازه گیری سطح برگ برای دانشجویان و پژوهشگران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، که از آن می توانند در مراحل انجام پایان نامه استفاده کنند و پژوهشگران نیز می توانند در کار های پژوهشی که در داخل یک طرح که در حال اجراست از نرم افزار استفده کنند و زمان کمتری برای نرم افزار اندازه گیری سطح برگ اختصاص دهند.

فیلم راهنمای استفاده از نرم افزار اندازه گیری سطح برگ در داخل فایل دانلود شده موجود می باشد.

اندازه گیری سطح برگ

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره ۰۹۳۶۵۹۱۲۹۰۵(عبدی) تماس حاصل فرمائید.