مجموعه کامل داده های چند متغیره

از آنجایی که یادگیری تجزیه ­های آماری چند متغیره با نرم افزارهای آماری مستلزم داده هایی می­ باشند که وارد کردن آنها وقت زیادی را می­­طلبد، لذا در متن حاضر در فایل Excel ای داده­هایکتاب آشنایی با روش­های آماری چند متغیره مانلی آورده شده اند.

از آنجایی که یادگیری تجزیه­ های آماری چند متغیره با نرم افزارهای آماری مستلزم داده­هایی می­باشند که وارد کردن آنها وقت زیادی را می­­طلبد، لذا در متن حاضر در فایل Excel ای داده­های کتاب آشنایی با روش­های آماری چند متغیره مانلی آورده شده اند. مثال­ها و صفات اندازه گیری شده در هر Sheet به صورت زیر می­باشد:

Sheet1: اندازه­گیری­های انجام شده بر روی گنجشک­های ماده (X1= کل طول بدن،X2= طول بال، X3= طول سر و نوک، X4= طول استخوان بال و X5= طول جناغ سینه) کلیه اندازه گیری­ها بر حسب میلیمتر بوده است و پرندگان شماره ۱ تا ۲۱ زنده و بقیه مرده­اند.

Sheet2: اندازه­گیری­های انجام شده بر روی جمجمه­های مصریان دوره­های مختلف بر حسب میلی­متر (X1= طول عریض­ترین قسمت جمجمه، X2= ارتفاع جمجمه، X3= طول فک، X4= طول بینی).

Sheet3: متغیرهای محیطی و فراوانیهای ژنی Pgi برای کلنی­های پروانه Euphydryas editha در ایالتهای کالیفرنیا و اورگان آمریکا.

Sheet4: میانگین اندازه گیری­های انجام شده (بر حسب میلی متر) بر روی آرواره سگها (X1= پهنای آرواره، X2= ارتفاع فک زیر اولین دندان آسیاب، X3= طول اولین دندان آسیاب، X4= پهنای اولین دندان آسیاب، X5= فاصله بین اولین و سومین دندان آسیاب، X6= طول بین اولین و چهارمین دندان آسیاب کوچک).

Sheet5: درصد افراد اشتغال یافته در ۹ گروه صنعتی مختلف در اروپا (AGR= کشاورزی، MIN= معدن، MAN= صنایع، PS= تامین نیرو، CON= ساختمان، SER= صنایع خدماتی، FIN= امور مالی، SPS= خدمات عمومی و خصوصی، TC= ترابری و ارتبطات)

Sheet6: متغیرهای اندازه­گیری شده بر روی ۲۵ پیاله ماقبل تاریخ از تایلند (به سانتی متر)

Sheet7: اندازه گیری­های انجام شده بر روی آرواره پایین در نمونه­های ۵ گروه از خانواده سگ­ها (X1= طول آرواره پایین، X2= پهنای آرواره زیر اولین دندان آسیاب، X3= پهنای مهره استخان مفصل، X4= ارتفاع فک زیر اولین دندان آسیاب،X5= طول اولین دندان آسیاب، X6= پهنای اولین دندان آسیاب، X7= فاصله بین اولین و سومین دندان آسیاب، X8= طول بین اولین و چهارمین دندان آسیاب، X9= پهنای نیش پایینی) کلیه اندازه­گیری­ها بر حسب میلی­متر بوده­اند.

Sheet8: مصرف پروتئین سرانه (به گرم در روز) در کشورهای اروپایی

Sheet9 (خارج از کتاب مانلی): اندازه­گیری­های انجام شده بر روی سه گونه زنبق (X1= درازای کاسبرگ، X2= پهنای کاسبرگ، X3= درازای گلبرگ، X4= پهنای گلبرگ)

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمائید.

09365912905 – عبدی