گزارش کار کشت بافت گیاهی

گزارش کشت بافت گیاهی به صورت کاملا تصویری و گویا جهت راهنمایی در ارائه گزارشی استاندارد از کشت بافت گیاهی در آزمایشگاه به صورت مرحله به مرحله آماده شده است تا برای عزیزانی که در این زمینه فعالیت دارند مفید واقع شود.

ذکر اینکه نکته که این گزارش کار به صورت کامل بوده و جهت راهنمایی در نوشتن گزارش کار کشت بافن گیاهی در حد عالی می باشد. در تصاویر پایین نمونه ای از صفحات گزارش کار ۵۳ صفحه ای کشت بافت گیاهی اسکرین شات جهت ملاحظه قرار داده شده است.

 

لینک خرید در پایین می باشد.