راهنمای تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی در ایران

از آن جا که کتاب های فارسی موجود در رابطه با کود کرم‌پوسال عموماً ترجمه است و مخاطبان نیز صرفاً دانشجوی مهندسی کشاورزی ­و محیط‌زیست نبوده و علاقه­مندان به تولید، با سطح تحصیلات متفاوت هستند، لذا بعضی کتاب ها نتوانسته‌اند نیازهای موجود را در زمینه ی تولید کرم‌پوسال به صورت کاربردی برآورده سازند. در این کتاب سعی بر آن داشته شده است که منبعی پربار، معتبر و با کیفیت مناسب در اختیار علاقه‌مندان قرار داده شود.

fehrest

در صورت نیاز به راهنمایی با شماره ۰۹۳۶۵۹۱۲۹۰۵ (عبدی) تماس حاصل فرمائید.